Tuesday, September 1, 2015
Sunday, October 12, 2014
ບາໂລເທລີພຽງແຕ່ຊ່ວຍລີເວີພູຍິງເຂົ້າປະຕູດຽວ

ກອງງໜ້າທີ່ມີຄ່າຕົວສູງເຖິງຊາວລ້ານຢູໂຣທີ່ຍ້າຍມາຈາກເອຊີມິລານ ບາໂລເທລີພຽງແຕ່ຊ່ວຍລີເວີພູຍິງເຂົ້າປະຕູດຽວ,ແຕ່ລາວສັນຍາວ່າຈະຍິງໃຫ້ຫລາຍກວ່າເກົ...

Tuesday, September 30, 2014
no image

Info Post

 #goal ເມຊີກອງໜ້າຂອງບາເຊໂລນາເຊື່ອວ່າ ຫລຸຍ ຊົວເຣສ ກອງໜ້າຊາວຢູຣູກວຍທີ່ຫາກໍຊື້ຕົວຈາກສມສ ລີເວີພູຈະພາທີມຊະນະແຊມ້ໃນການແຂ່ງຂັນຢູຟ້າ ແຊມ້ປຽນລີກ...

Monday, September 29, 2014
no image

Info Post

ໂຣເບໂຕ ຄາຣອດ ອາດີດຜູ້ຫລີ້ນທີມຊາດບຣາຊິວແລະສະໂມສອນReal Madrid ໄດ້ເວ້າວ່າ ຄາຊີລາສໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງຜູ້ຮັກສາປະຕູທີ່ເກັ່ງສຸດໃນປະຫວັດສາດແລ້ວ. htt...

no image

Info Post

PSG ກອງໜ້າຕົວເກົາຂອງປາຣີ ແຊງເຈີແມນ ຫລືPSG ຈະບໍ່ໄດ້ລົງໃນນັດທີ່ຈະພົບກັບບາເຊໂລນາໃນການແຂ່ງຂັນໃນກຸ່ມຂອງຢູຟາ ແຊມປຽນລີກ2014-2015 ເນື້ອງຈາກອີບຣ...